ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
ระดับจังหวัด
   Update : 03/09/2561
เมืองศรีสะเกษ
   Update : 03/09/2561
กันทรลักษ์
   Update : 03/09/2561