อำเภอ
เดือน
จำนวนประชากรสิทธิ UC
29,323
29,264
29,225
29,184
29,173
29,133
29,172
29,133
29,065

ข้อมูลราย รพ.สต.