อำเภอ
เดือน
จำนวนประชากรสิทธิ UC
28,958
28,966
28,939
28,869
28,819
28,797
28,866
28,902

ข้อมูลราย รพ.สต.